Citroen Варна
Ситроен Варна
                   ЦЕНОРАЗПИС
УЗАКОНЯВАНЕ АГУ

ТСЦ АУТОМОТОР извършва узаконяване на автомобилни газови устройства.
Телефон за резервации 0889 190 130
Лизинг

Нашите клиенти имат възможност да изберат своя лизинг от следните лизингови къщи:
  • UNICREDIT LEASING
  • DSK LEASING
  • SOGELEASE
  • ALLIANZ
За референтен лихвен процент се използва EURIBOR.
EURIBOR (съкратено на английски: Euro Interbank Offered Rate) е средното лихвено равнище, при което банките в еврозоната си разменят срочни депозити в евро.
Изчислява се от Европейската банкова федерация в Брюксел, Белгия, която представлява интересите на 3000 кредитни институции в страните-членки на Евросъюза, а също и на Исландия,Норвегия и Швейцария. Обявява се ежедневно в 11.00 часа централно-европейско време и показва базовата лихва на междубанковия паричен пазар в еврозоната за депозити в евро за 1, 3, 6 и 12 месеца.
Въведен е 1999 г. с въвеждането на единната валута в Европейския съюз.


Web design&SEO: Varnaweb